Lloguer de sala

El lloguer de sala està autoritzat a persones individuals i entitats, col·lectius, empreses… que vulguin fer ús de la sala i les seves instal·lacions, depenent de l’activitat. Cal consultar-ne la disponibilitat a Secretaria.

Les entitats o persones individuals de Lliçà d’Amunt poden fer ús de la sala de forma gratuïta, gràcies al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Aliança. Per demanar la cessió de sala per a fer-ne un ús social cal que emplenin la sol·licitud i la portin a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament.

NORMATIVA BÀSICA PEL LLOGUER I LA CESSIÓ DE SALA

  1. El conserge serà la persona responsable d’obrir i tancar i també el responsable màxim de la sala durant el lloguer. El tècnic de so, en tant que treballador de la sala, serà també considerat responsable de la sala. Cal seguir les indicacions de la persona o persones responsables de la sala.
  2. El preu de la feina del tècnic de so (en cas de ser necessària) NO ESTÀ INCLÒS en el preu del lloguer. El preu és de 25€/hora brut a pagar a Secretaria un cop es faci la liquidació del lloguer o cessió. El temps a facturar pel tècnic serà el total des de la preparació fins al desmuntatge.
  3. Per gaudir del preu de soci cal que, en el moment de reservar el lloguer, es tingui una antiguitat mínima d’un any com a soci de l’Aliança.
  4. En cas de desperfectes la persona que sol·licita el lloguer o cessió es farà responsable de solventar-los.
  5. Cal complir la normativa en matèria de tabac i venda de begudes alcohòliques. Queta totalment prohibit dur a terme activitats il·lícites durant el lloguer o cessió.

LLOGUER PRIVAT DE SALA

Podeu informar-vos sobre els preus i les condicions i fer la sol·licitud contactant amb l’Oficina.