Activitats

Ateneu l'Aliança > assemblea > Assemblea Extraordinària

Assemblea Extraordinària

3 de Maig de 2020
12:00 - 14:00

Sala de l’ateneu

Assemblea Extraordinària

Benvolguts socis,

Benvolgudes sòcies,

Com bé sabeu, degut a la situació d’emergència sanitària de les darreres setmanes, la Junta va haver de suspendre el procés per a l’adjudicació del contracte de lloguer del Bar de l’Ateneu, atès que els Estatuts de l’Aliança no preveuen la possibilitat de realitzar Assemblees i adoptar acords de manera no presencial.

Això no obstant, el 27 de març el Govern de la Generalitat va aprovar “noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19”. Una d’aquestes mesures permet que les reunions dels òrgans col·legiats de les associacions puguin realitzar-se per videoconferència o altres mitjans de comunicació, fins i tot en el cas que els estatuts de l’entitat no ho prevegin expressament.

Doncs bé, tenint en compte el nou escenari, la Junta ha decidit reprendre el procés per a l’adjudicació de l’arrendament del Bar i tornar a convocar els socis i sòcies a l’Assemblea extraordinària de l’entitat.

Dia: 3 de Maig

Hora: 12:00

Ordre del dia:

  1. Presentació i votació dels Projectes de gestió del Bar de l’Ateneu. Adjudicació del contracte
  2. Precs i preguntes

Lloc: Sala de l’Ateneu. Si l’Assemblea no pot dur-se a terme presencialment, es realitzarà de manera telemàtica de la manera que s’explica més avall.

 

A continuació es detallen els canvis que ha calgut introduir a les bases del concurs per tal d’acomodar-les a la situació actual i al nou calendari:

 

CLAUSULA 6.- Documentació a presentar

……..

La sol·licitud s’ha de presentar a la secretaria de l’Aliança abans de les 15:00 h del dilluns 20 d’abril. Per a fer-ho caldrà concertar prèviament una cita trucant a un dels dos números següents: 637706382  Xavier Longas / 607644007 Beatriu Quintana.

………

CLAUSULA 7.- Acte de l’obertura de pliques.

L’acte d’obertura de pliques tindrà lloc a les 20:00h del 20 de Març i es farà telemàticament. Els socis que vulguin “assistir-hi” hauran de sol·licitar-ho a votacionsbar@lalianca.cat. Els socis que ho sol·licitin rebran un enllaç i instruccions per a la connexió telemàtica.

…………..

Un cop acceptats els projectes per part de la Mesa, s’obrirà un període d’exposició pública per als socis que els vulguin consultar. Per a poder consultar els projectes presentats caldrà sol·licitar-ho via correu electrònic a votacionsbar@lalianca.cat.  Els socis que ho sol·licitin rebran un enllaç que els permetrà accedir al contingut dels projectes. Els projectes es podran consultar des de les 20:00 h del 23 d’abril fins a les 10:00 h del 3 de maig.

CLAUSULA 9.- Adjudicació

L’acte de presentació dels projectes per part dels candidats es farà  en l’Assemblea Extraordinària de l’Entitat del 3 de Maig a les 12:00 h. Si l’Assemblea no pot realitzar-se presencialment, es durà a terme de manera telemàtica.

Per assistir a la reunió telemàtica caldrà sol·licitar-ho prèviament a votacionsbar@lalianca.cat. Els socis que ho sol·licitin rebran un enllaç i indicacions sobre el funcionament de la reunió.

En cas que l’Assemblea es realitzi telemàticament, els socis i sòcies podran emetre el vot per correspondència o comunicació telemàtica: (a) per escrit en sobre tancat dipositat a la bústia de l’Ateneu; (b) telemàticament, mitjançant correu electrònic a votacionsbar@lalianca.cat; o (c) des de l’Àrea Socis del web de l’Aliança. En qualsevol dels tres casos, la validesa del vot requereix la identificació del soci votant (nom i cognoms i DNI) i del projecte votat (número de projecte).

 

Cordialment,

La Junta

Preu

Properes activitats

Newsletter