Molt més!

Ateneu l'Aliança > Activitats > Molt més!

Room Escape

Intenta escapar del 1r Room Escape de Lliçà d'Amunt, crea un equip i apunta't!

http://www.roomescape.lalianca.cat/