El passat mes de juliol, vam signar els nous convenis de col·laboració entre l’ateneu i l’Ajuntament, per tal de donar continuïtat a les activitats i serveis que s’ofereixen des de l’ateneu a la ciutadania, a més a més de la seva pròpia vida social i funcionament com a entitat sense ànim de lucre. S’han signat […]